Kannus-yhteistyö

Yhteistyöprojektimme tavoitteena oli saada Kannuksen kaupungin markkinoinnissa esiin Kannuksen vetovoimatekijät ja vaikuttaa innostavasti yrittämiseen.


Workshop aloittaa projektin

Aloitimme yhteistyön workshop-tyylisesti ottamalla mukaan yrittäjiä ja kaupungin eri organisaatioissa olleita henkilöitä.

Todettiin, että Kannuksen slogan "juuret elämälle" ei oikeasti esittele ulkopuoliselle mitään vetovoimatekijöitä. Nostaaksemme kaupungin eri osa-alueita tarvitsimme normaalin kaupungin viestin lisäksi tagline-ajattelua. Tämä myös siksi, ettei logoon ja sloganiin edes saanut koskea.


Tagline-ajattelu

Workshopin tuloksista tehtiin yhteenveto ja päädyttiin käyttämään tagline-lauseita kaiken viestinnän yhteydessä. Lauseet rajattiin neljään, vaikka niitä olisi voinut olla kymmeniäkin jokaiseen vastaan tulevaan yksityiskohtaan.


VAHVAT KANNUKSET YRITTÄMISEEN
Käytetään yrityksiin suunnatussa viestinnässä ja sille on pyritty löytämään uskottavuutta menestystarinoilla joita löytyy Yrityskannus-sivustolta.
VAHVAT KANNUKSET ASUMISEEN
Käytetään markkinoidessa Kannusta turvallisena asuinpaikkana lähellä luontoa ja hyviä kulkuyhteyksiä.
VAHVAT KANNUKSET TULEVAISUUTEEN
Käytetään markkinoidessa opiskelumahdollisuuksia.
VAHVAT KANNUKSET VAPAA-AIKAAN
Käytetään urheilutilaisuuksien, matkailuyritysten ja kulttuuri- ja vapaa-ajan-toiminnan markkinoinnissa.

Projektin tuloksia

Tässä suppeasti esiteltynä työvaiheita ja niiden tuloksia. Lisäksi työn aikana etsittiin valokuvia, tehtiin lehti-ilmoituksia ja suunniteltiin sisältöä yhdessä Kannuksen kaupungin ja KOSEKin henkilökunnan kanssa. Yhteistyö kantoi hyvää hedelmää.


Yrityskannus.fi-sivusto
Ideoimme ja toteutimme verkkosivuston, jossa esitetään Kannuksen yritysasioita houkuttelevasti. Sivuston tavoitteena on vahvistaa ajatusta, että Kannuksessa on "VAHVAT KANNUKSET YRITÄMISEEN".

Yrityskannus.fi -sivustolla on Kannuksen yritysmaailman uutisia, kannuslaisten yritysten menestystarinoita ja henkilökuvia menestyneistä kannuslaisista kotona ja maailmalla.Roll-Upit
Roll-Up on helppokäyttöinen kuvavuota, joka mekanisminsa avulla on helppo pystyttää ja kuljettaa mukana messuille ja erilaisiin tilaisuuksiin.Tienvarsitaulut
Keksityt taglinet ovat jääneet elämään myös tienvarsitauluissa ja seuraavaa suurtapahtumaa markkinoitaessa "VAHVAT KANNUKSET" elää edelleen.

Kuvassa tienvarsitaulu, koko noin 8,5 metriä x 2,5 metriä.

Kerro muille:

Mainostoimisto Heinäkuu toimii 9.12.2015 lähtien nimellä
Creative Preludi

Siirry sivuille

029 123 1311 info@preludi.fi